4 x loggos
formgren white
formgren white
Förstå hur Generativ AI fungerar och tränas.

Förstå hur Generativ AI fungerar och tränas.

Förstå hur Generativ AI fungerar och tränas

Publicerad: 3/1

Artificiell intelligens (AI) har, vare sig vi vill eller inte, blivit en oersättlig del i det moderna samhället. Generativ AI, särskilt, har revolutionerat sättet vi ser på dataanalys, innehållsskapande och automatisering. I den här artikeln berör vi hur generativ AI fungerar, dess tillämpningar och hur man kan utnyttja dess fulla potential.

Bygg din egen GPT

För att förstå hur generativ AI arbetar, börjar vi med att titta på processen att bygga en egen GPT-modell (Generative Pre-trained Transformer). GPT-modeller är avancerade AI-system som kan generera text baserat på enorma mängder data de har tränats på. För att bygga en egen GPT behöver man först samla en stor mängd textdata som är relevant för det specifika ändamålet. Denna data behöver sedan rensas och struktureras på ett sådant sätt att modellen kan lära sig av den.

Efter datan är förberedd, kommer träningsfasen. Under denna fas "lär sig" GPT-modellen genom att upprepat analysera datan och försöka förutspå nästa ord i en given textsekvens. Genom denna metodik utvecklar modellen en djup förståelse för språkmönster och kontexter.

Hur man använder GPT Builder och OpenAI:s verktyg

OpenAI erbjuder verktyg som GPT Builder, ChatGPT, Advanced Data Analysis och DALL-E, vilka alla är utformade för att skapa och använda skräddarsydda AI-lösningar. Med GPT Builder, till exempel, kan användare bygga anpassade modeller för specifika ändamål. ChatGPT är en användbar resurs för att automatiskt generera text, medan Advanced Data Analysis kan hjälpa till med djupare datautvärdering. DALL-E, å andra sidan, är en AI som kan skapa bilder baserat på textbeskrivningar.

För att effektivt använda dessa verktyg krävs en grundläggande förståelse för hur AI bearbetar information och genererar output. Det är viktigt att ha klart för sig vad man vill uppnå med AI:n för att kunna utforma rätt frågeställningar och kommandon.

Tekniker för effektiva prompter

För att få de bästa resultaten från en AI, är det avgörande att kunna formulera effektiva prompter. En prompt är en instruktion eller frågeställning som ger AI:n en tydlig riktning för vad den ska generera. Bra prompter är ofta specifika, direktiva och tar hänsyn till AI:s begränsningar.

Ett exempel på en effektiv prompt kan vara "Skriv en sammanfattning av de senaste trenderna inom AI för en artikel i en facktidskrift". Denna prompt är specifik i sitt ändamål, tydlig i sin struktur och tar hänsyn till AI:ns förmåga att analysera och sammanställa information.

Förstå och tillämpa generativ AI:s styrkor

Generativ AI är en kraftfull teknologi, men som med alla verktyg, har den sina styrkor och begränsningar. En av de stora styrkorna är förmågan att snabbt generera och sammanställa stora mängder information. Detta är särskilt användbart i situationer där snabb dataanalys eller kreativt innehållsskapande är nödvändigt.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om AI:ns begränsningar. Trots sin avancerade teknologi kan AI naturligtvis inte helt ersätta mänsklig intuition och kreativitet. Den är också begränsad av den data den har tränats på, vilket kan innebära att den inte alltid är uppdaterad med de senaste trenderna eller händelserna.

Generativ AI representerar således en mycket spännande framtid för många branscher. Genom att förstå dess mekanismer, lära sig att effektivt använda verktyg som GPT Builder och OpenAI:s andra resurser, samt att utforma riktade och genomtänkta prompter, kan man utnyttja denna teknologis fulla potential. Som med all teknik är det dock viktigt att komma ihåg dess begränsningar och att använda den som ett komplement snarare än en ersättning för mänsklig expertis och kreativitet.


Joe Formgren
Kommunikationsstrateg/Advisory coach
Presstjänst

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga