Nu är det nämligen hög tid att också börja rapportera om alla tusentals som fått viruset och redan tillfrisknat. Vilka symtom fick de. Vilka fick feber och hur länge? Var det några som nästan inte fick några symtom alls? Vi vill alla nu alltså höra positiva nyheter som bekräftar att det här inte skall liknas vid när böldpesten härjade som värst.

Överläkaren och seniora professorn Johnny Ludvigsson har skrivit ett mycket initierat inlägg i debatten där han beskriver viruset gör att sjukvårdsresurser används av panikslagna människor så att vård av de som faktiskt är sjuka kanske inte hinns med. Hysterin kan alltså vara värre än själva viruset.

Smaka på den här rubriken avseende ett dödsfall även i Nederländerna: Katastrof! En 81 år gammal man har dött!

Jag citerar vidare: När svininfluensan för tio år sedan spreds över världen framkallade medier och myndigheter panik. Massvaccinationer genomfördes och förorsakade en medicinsk katastrof. Ett par hundra unga människor drabbades av narkolepsi.

Visst är det allvarligt med coronavirus. Det finns ingen naturlig immunitet. Väldigt många kommer att kunna bli smittade. De flesta, särskilt yngre, får en förkylning, andra mer influensaliknande symtom, och det är fullt möjligt att fler gamla än vanligt kommer att dö, särskilt de som redan har annan allvarlig sjukdom.

Visst ska vi försöka hindra smittan, följa riktlinjer med handtvätt och stanna hemma om vi blir sjuka. Men behöver vi hysterin? Folkhälsomyndigheten försöker dämpa känslorna, men medierna eldar på. Sjukvårdsresurser konsumeras av panikslagna människor med risk att vård av de som faktiskt är sjuka försenas eller inte hinns med.

Är det rimligt att tusentals vuxna inte kan gå till jobbet, att företag går i konkurs, folk blir utan jobb, och deprimerade, därför att bilden sprids att människor dör som flugor? Varför talar man om den höga dödligheten i Italien (4 procent av identifierade fall), men nämner inte att av de som dött har 85 procent varit över 85 år gamla? Inte en enda person i Italien under 65 års ålder har hittills dött av coronaviruset.

Våra liv förpestas av allehanda ångest. Det räcker. Vi vill inte ha större dödlighet orsakad av coronaångest än av själva viruset.

Läs Johnny Ludvigssons hela insändare här
https://www.dn.se/asikt/hysterin-kan-vara-varre-an-viruset

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg
Småföretagare

PS. En eloge till DN som har den som öppet inlägg.
Skämskudde till Folkbladet, Corren och andra lokaltidningar med statligt presstöd som försöker värva prenumeranter genom att gömma Johnnys inlägg bakom betalvägg.